Prema podacima koje smo dobili iz Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, u ovom trenutku 659 medicinskih sestara čeka posao, 412 fizioterapeuta i 244 pedijatsrijske sestre-tehničari.

Na birou su 92 doktora medicine, te po jedan dermatolog-venolog, dermatolog, klinički farmakolog, maksilofacijalni hirurg, psiholog, pedijatar, opći hirurg, urolog, otorinolaringolog i ortoped, te po dva ginekologa opstetičara i internista.

Posao traži i 104 inžinjera medicinske radiologije, 68 inžinjera medicinske laboratorijske dijagnostike, 72 medicinske sestre -tehničari VSS, 76 VSS fiziterapeuta i 76 sanitarnih inžinjera.

Na spisku Službe za zapošljavanje KS je i 168 medicinskih sestara za porodiljsko-ginekološku zdravstvenu njegu, dvije medicinske sestre-babice i jedna medicinska sestra za intenzivnu zdravstvenu njegu.

Nezaposleno je i sedam medicinskih sestara za psihijatrijsku zdravstvenu njegu, 128 medicinskih laboratorijskih tehničara, 94 psihogerijatrijske sestre-tehničari i 116 sanitarnih tehničara.