Preventivne aktivnosti realizovat će se na magistralnom putu Bosanska Dubica - Bosanska Gradiška u mjestu Draksenić, a vozačima traktora bit će podijeljena žuta rotaciona svjetla i promotivni letak.