S tim u vezi, Ministarstvo zdravstva KS je 15. aprila formiralo Radnu grupu za izradu dokumenta kojim će se usaglasiti organizacija rada zdravstvenih ustanova sva tri nivoa zdravstvene zaštite u KS.

U ovoj grupi su učestvovali predstavnici Ministarstva zdravstva, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Opće bolnice "Prim. Dr. Abdulah Nakaš", Doma zdravlja Kantona Sarajevo i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Dokument je usaglašen i predat Ministarstvu 14. maja, dostavljen navedenim zdravstvenim institucijama 18. maja, sa rokom od 60 dana za usaglašavanje.

Radi se o stručnom dokumentu u čijoj izradi su učestvovale sve institucije u sistemu zdravstva, a koji se oslanja na Zakon o zdravstvenoj zaštiti i tu nema prostora za javnu raspravu.

Shodno zakonskim odredbama, i ovom dokumentu, novi režim rada je da se prijem oboljenja/stanja za sekundarni nivo vrši u Urgentnoj jedinici Opće bolnice "Prim. Dr. Abdulah Nakaš", svaki dan 0-24 sata.

Radi se o vrlo važnom pitanju, jednom od onih koja u oblasti zdravstva nisu riješena tokom čitavog poslijeratnog perioda i to je pitanje visoko na listi prioriteta Ministarstva zdravstva KS.

Vlada KS je Ministarstvu odobrila sve tražene resurse koji se odnose na uređenje ovog pitanja, a prije svega zapošljavanje novog neophodnog kadra, obnovu institucija, nabavku opreme i drugo. Konkretno, u ovom periodu Vlada je odobrila zapošljavanje preko 150 radnika u zdravstvu, naprimjer, Domu zdravlja 73, Općoj bolnici 46, Apotekama 25, Stomatološkom fakultetu 8, i tako dalje.

Usaglašavanje ovog dokumenta je počelo u maju 2020. godine, sa rokom od 60 dana, koji je iskorišten za popunjavanje kadrovskih kapaciteta Opće bolnice "Prim. dr Abdulah Nakaš", a shodno iskazanim potrebama za prvi period i finansijskim mogućnostima Zavoda zdravstvenoga osiguranja Kantona Sarajevo.

Napominjemo da sadržaj ovog dokumenta pacijenti ne moraju znati, ovaj dokument je ljekarski alat na osnovu kojeg se pacijenti upućuju u odgovarajuće zdravstvene ustanove, saopćeno je iz Vlade KS.

Neposredno prije ovog saopćenja kontaktirali smo prim. dr. Edu Selimića, koji radi kao pulmolog u Domu zdravlja Vrazova, i pitali da li je upoznat sa tim kako će izgledati "put pacijenta".

Predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo odgovorio nam je da zna samo ono što je objavljeno u medijima.

- To je sva informacija koju ja imam. Ako je do sada ponedjeljkom i petkom bio dežurni Urgentni centar Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš", a ostalim danima KCUS, logično bi bilo da nas je do ovog trenutka već neko trebao uputiti - kako će to izgledati ubuduće. Ali, do ovog trenutka ja nemam nikakve zvanično potpisane i opečaćene upute - kakav će ubuduće biti "put pacijenta". Po meni je to jako neodgovorno, ne igramo se balvanima, nego životima ljudi – istakao je Selimić.

Kaže kako su danas u Domu zdravlja Vrazova svjedočili veoma neugodnoj "situaciji".

- Kolegica je imala pacijenta sa pneumotoraksom. Znamo da Opća bolnica nema torakohirurgiju, pa smo pacijenta odmah transportovali prema KCUS-u, ali mu je tamo rečeno da je danas dežurna Opća bolnica, pa se pacijent ponovo morao vratiti u Opću bolnicu. U Općoj bolnici su mu u jednoj rečenici napisali kako se bolesnik ipak mora obratiti Klinici za torakalnu hirurgiju KCUS-a, gdje je ponovo odvezen. Pokušavam naći pravi izraz – kako se čovjek može osjećati u takvoj situaciji. Nažalost, mi smo takvih situacija, koje su pogubne za pacijente, svjedoci gotovo svakodnevno – naglasio je Selimić.