Na sjednici je i Zakon o dopunama Zakona o električnoj energiji, a na osnovu kojeg Federalna vlada može donijeti odluku o ograničenju rasta cijena električne energije za privredu. Također, tu je i informacija o Rudniku Banovići.