Iako se Služba za zajedničke poslove FBiH još 2013. godine obratila Komisiji za državnu imovinu Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za izuzeće ovog objekta od zabrane raspolaganja imovinom, odgovor do danas nisu dobili.

Sedmometarska brodica

Podsjećamo, u luksuznoj vili u Trpnju koja ima 12 soba, odnosno, apartmana i vlastitu plažu, boravilo je prošlih godina 90-ak političara po više nego povoljnim cijenama. Čak je od novca građana 2008. godine kupljena i sedmometarska brodica "u slučaju da nekom tokom odmora zatreba ljekar, a najbliži je u Neumu". Brodica je plaćena 177.437 KM.

U Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine su nam kazali da na naša pitanja o vili u Trpnju mogu odgovoriti na osnovu činjenica kojima raspolažu.

- Dom odmora u Trpnju (vila Trpanj) nije uknjižen na Federaciju Bosne i Hercegovine, a Služba je 22.8.2018. godine u skladu sa zaduženjima, zaključkom Vlade FBiH od 17.8.2018. godine, premijeru Vlade FBiH dostavila tekst "Inicijative o rješavanju pitanja statusa objekta Dom odmora u Trpnju, Put do vila 2, Republika Hrvatska, koji je trebao biti upućen Vijeću ministara Bosne i Hercegovine - naveo nam je Davorin Korać, direktor Službe i dodao:

- Služba se 14.10.2013. godine u ime Vlade FBiH obratila Vijeću ministara BiH - Komisiji za državnu imovinu sa zahtjevom za izuzeće od zabrane raspolaganja imovine za objekat Doma odmora u Trpnju, a 19.11.2014. godine uputila i Urgenciju na koju ni do danas nije dobila odgovor.

Korać je dodao da ne može dati odgovor na naša pitanja ko ima pravo ljetovati u vili Trpanj i da li je ove godine bilo zahtjeva federalnih ministara, delegata, zastupnika Parlamenta FBiH za ljetovanje u vili, odnosno, da li su cijene boravka pristupačnije za njih.

Iz Komisije za državnu imovinu Bosne i Hercegovine čiji je predsjednik Džemail Ćibo nisu se udostojili da nam odgovore na naša pitanja o vili u Trpnju, ali ni na to kolike su mjesečne naknade za rad u ovoj komisiji i koliko se često sastaju.

Neki parlamentarci su boravili u vili

- Koliko je meni poznato, značajna sredstva uložena u vilu u Trpnju bila su negdje u vrijeme dok je federalni ministar finansija bio Vjekoslav Bevanda. Tada je to popravljeno, sređena ta vila, dovedena u red, da bi poslije toga, koliko je meni poznato, sve prepušteno vremenu. Ne znam da li iko to sada koristi. Znam su prije nekih desetak godina kada je to bilo sređeno i neki parlamentarci tamo boravili na odmoru, i tadašnji direktor Uprave za inspekcijske poslove FBiH Ibrahim Tirak, tamo su imali i neku brodicu na raspolaganju. Toga se sjećam. Mislim da bih znao da se to sada koristi - govori nam Izmir Hadživadić, sekretar Doma naroda Parlamenta FBiH.

Dodaje kako je mnogo državne imovine koja propada van granica naše zemlje.

- Ima još hotela, odmarališta koje Bosna i Hercegovina treba vratiti. Volio bih da griješim, da ima neko ko se oko toga sekira u državi, ali čini mi se da nema - prokomentirao je Hadžiavdić.

Ured za reviziju FBiH u jednom od svojih izvještaja o radu Službe za zajedničke poslove organa i tijela se osvrnuo i na ulaganja u vilu u Trpnju nazvavši ih ulaganjem u tuđa stalna sredstva, a da prethodno nisu sačinjeni adekvatni dokumenti o reguliranju međusobnih prava i obaveza sa vlasnicima nekretnina u čiju se imovinu ulagalo.

Zakon o državnoj imovini

Federalni revizori podsjećaju da je Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom propisano da je ništavan svaki akt, odluka, ugovor ili bilo koji drugi akt kojima se raspolaže imovinom na koje je pravo upravljanja i raspolaganja imala Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina do 31.12.1991. godine, a koja se na dan donošenja Zakona smatra vlasništvom ili posjednikom bilo koji nivo vlasti ili javne organizacije.

- Ističemo da Zakon o državnoj imovini na nivou BiH, kojim će biti konačno riješeno pitanje imovine bivše SRBiH i SFRJ, još nije donesen, iako je u 2009. godini postupak izrade istog bio u toku. Bitno je napomenuti da je donošenje ovog zakona od posebnog značaja za definiranje imovinsko-pravnih odnosa i reguliranje statusnih pitanja privrednih subjekata, s obzirom na to da Federacija BiH nije ušla u posjed pojedinih objekata u koja su uložena značajna budžetska sredstva - navode revizori.