Ističu kako se uskoro namjeravaju obratiti vlastima u susjednoj državi i upoznati ih sa stanjem.Od vlasti u Mostaru i HNK, te "na svim nivoima vlasti" iz Inicijative "Jer nas se tiče" očekuju brzu reakciju kako bi se iznašla nova lokacija za deponiju "koja neće ugrožavati zdravlje i život".

-Pomaknite se s mjesta i učinite nešto dobro u interesu građana našeg Grada – poručio je Omer Hujdur iz Inicijative 'Jer nas se tiče'.

Na pitanje postoji li među šest ponuđenih lokacija za deponiju u Mostaru ijedna koja ne ugrožava stanovništvo ili prirodu, Hujdur je kazao da dok se ne izvrši ispitivanje,  najbolje je ne komentarisati taj dio. Naglasili su kako su ranije predlagali da se pronađe neki prelazni modus i da se sufinancira odvoz smeća na neku drugu lokaciju te je istaknto kako je Komisija predloženim lokacijama završila svoj dio, te da do petka, očekuju odgovor nadležnih. 

-U suprotnom, odnosno ako ne dobijem odgovor do petka, promijenit ćemo i mi svoje mjere. Svakim danom je sve manji i manji kapacitet trenutne deponije. Ona je do sad trebala biti zatvorena, ne kopaju novu lokaciju i ne pripremaju nove terene te ne znamo što smjeraju. Sve i da žele kod nas da je pripreme, trebali su davno početi sa radovima, ali mi to nećemo dozvoliti u svakom slučaju, pogotovo bez papira. Zato i jesmo gore svaki dan, kao i policija - poručio je Hujdur.

Na upit postoji li procjena koliko treba da se lokacija definira i da se nešto pokrene, Hujdur je istaknuo primjer Tuzle u kojoj su za 13 mjeseci uradili sve. 

-Višegodišnje nepravilno odlaganje otpada na deponiju Uborak, u blizini grada Mostara, te odlaganje medicinskog i animalnog otpada za koje deponija nije predviđena, dovelo je do zagađenja vode, zraka i zemljišta. Ugroženo je zdravlje svih građana obzirom da se procijedne vode sa deponije ispuštaju u potok Sušicu koji se potom ulijeva u rijeku Neretvu. Prekoračen je zakonom dozvoljeni broj godina za postojanje deponije na jednoj lokaciji - rekao je Hujdur.

Naime, nadležna inspekcija utvrdila je brojne nepravilnosti i nedostatke na deponiji zbog čega nije izdana okolinska dozvola, pa već godinu dana deponija radi ilegalno, bez posjedovanja okolinske dozvole. Podsjećaju, zahtjev Građanske inicijative je bio i ostaje, zatvaranje i sanacija postojeće deponije i njeno premještanje na novu lokaciju, jer JP Deponija d.o.o. Mostar predstavlja ekološku bombu koja šteti zdravlju građana i pravi probleme za normalan život dostojan čovjeka.

Sljedećih dana u Mostaru će biti održan promotivno-edukativni štand putem kojeg će građanima biti predstavljene pojedinosti i sva problematika vezano za deponiju Uborak, te omogućen i konkretan način iskazivanja podrške Inicijativi putem peticije.