Kako u zahtjevu navode, s ciljem poboljšanja prava za djecu / osobe sa neratnim invaliditetom u svim segmentima života, zahtijevaju hitno povlačenje iz parlamentarne procedure Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom na dalju doradu jer smatraju da je diskriminirajući iz niza razoga, a to su:

Član 7, 8. i 11. kojima nije definisano uvođenje u pravo na ličnu invalidninu za osobe sa neratnim invaliditetom 60 posto, 70 posto i 80 posto. 

Član 10. koji onemogućava istovremeno ostvarivanje prava osoba sa neratnim invaliditetom na penziju i na ličnu invalidninu, tuđu njegu i pomoć, te ortopedski dodatak. 

Član 13. kojim se onemogućava da osobe sa autizmom, mentalnim i intelektualnim invaliditetom ostvare pravo na I grupu 100 posto tuđe njege i pomoć.

- Nacrt zakona sadrži osim nabrojanih nedostataka i druge nedostatke koje je potrebno izmijeniti. Također, nakon povlačenja iz parlamentarne procedure, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH trebao bi donijeti zaključak: da Vlada FBiH hitno stupi u pregovore sa predstavnicima Koalicije Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH, u cilju izrade novog Nacrta zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom, koji bi bio usvojen najkasnije do 1.5.2023. godine u oba Doma Parlamenta FBiH - navela su udruženja u zahtjevu upućenom Vladi FBiH. 

Osim zahtjeva za hitno povlačenje ovog nacrta zakona, udruženja su poslala zahtjev za održavanje tematske sjednice federalnom Ministarstvu rada i socijalne politike.

- Molimo Vas da čim prije je moguće organizujete tematsku sjednicu Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH o stanju djece / osoba sa neratnim invaliditetom na području FBiH kroz federalne zakonske propise i zakonska rješenja sa posebnim akcentom na: Zakon roditelj njegovatelj, materijalnu podršku, ortopedska pomagala, obrazovenje, inkluzija, zapošljavanje, mogućnost samostalnog življenja, Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH (kvalitetnija rješenja prava na dječiji dodatak itd) - ističu u pismenom zahtjevu. 

Kako bi njihovi zahtjevi bilo u potpunosti jasni, poslanom pismu priložili su i obrazloženje u kojem navode da je spomenuti novi nacrt zakona dodatno produbio diskriminaciju unutar ove najranjivije kategorije stanovništva. 

- Osobama sa neratnim invaliditetom naknade nisu mijenjane od 2009. godine. Također, od 2009. godine, osobe sa invaliditetom 60 posto, 70 posto i 80 posto ne ostvaruju nikakva prava. Poražavajuće je da djeca / osobe sa invaliditetom gube pravo na ličnu invalidninu, tuđu njegu i pomoć i ortopedski dodatak ukoliko prima porodičnu, stečenu ili zarađenu penziju. Apsurd je da djeca / osobe sa invaliditetom sa mentalnim invaliditetom gube pravo I grupe oštećenja organizma samo zato jer su pokretna, ako im je potrebna tuđa njega 24 sata i to iz razloga mogućnosti samoozljeđivanja, održvanja lične higijene, davanja hrane, ...

Djeca / osobe sa neratnim invalitetom su uz penzionere najranjivija kategorija stanovništva, gdje dolazimo do poražavajućih činjenica da najveći broj živi u siromaštvu i rubu egzistencije - stoji u obrazloženju udruženja članica Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom FBiH.