Kao domaćini dočekali su ih potpredsjednik FBiH Milan Dunović, potpredsjednik DF i zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH Zlatan Begić ministar odbrane BiH Sifet Podžić, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH Vlatko Glavaš i izvršni sekretar DF-a Hamed Hodžić.

- U toku razgovora ustanovili smo da imamo zajedničke stavove i namjeru da svi, u skladu sa svojim mogućnostima, prvenstveno radimo na zaštiti mira, dostignutih evropskih i demokratskih vrijednosti, vjekovni zajednički život, te teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine.

Članovi delegacije DF-a, obzirom na njihove pozicije u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, informirali su nas o detaljima političke borbe koju vode probosanskohercegovačke političke stranke u institucijama BiH uz uvjeravanje da neće posustati ni po koju cijenu. Posebno su zahvalili članovima UGBiH za podršku svim političkim snagama koje brane Državu i civilizacijske i demokratske norme, a naglasili su da su to i očekivali od ljudi koji su branili BiH i njene narode u uslovima brutalne agresije. Na kraju su se delegacije usaglasile da ćemo i dalje ostati u kontaktu, a da ćemo saradnju obogatiti novim vidovima i dići na još viši nivo - saopćeno je iz UGBiH.

U delegaciji UGBiH bili su predsjednik Rizvo Pleh, generali Mustafa Polutak, Džemal Merdan i sekretar Sadik Klinić.