Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) Bosne i Hercegovine ustupilo je srbijanskom udruženju sve predmete ratnih zločina, dok organizacije žrtava rata u BiH već deset godina bezuspješno pokušavaju doći do podataka u vezi suđenja pred sudovima u BiH.

Na te činjenice upozorilo je danas Udruženje žrtava i svjedoka genocida, u saopćenju napominjući da su predmeti, prema pisanju medija, ustupljeni bez bilo kakvih ograničenja, što je za njih skandal imajući u vidu da ti predmeti sadrže izjave svjedoka i materijalne dokaze.

Podsjetili su da im bh. pravosuđe sa VSTV-om na čelu sistemski uskraćuje informacije o sudbini oko 850 predmeta za koje je Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ocijenilo da postoji dovoljno dokaza za procesuiranje i koji su vraćeni u BiH od kada im se gubi trag.

- To je jedan od razloga zašto ne podržavamo Revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, jer sakrivanje te, takozvane A liste, od žrtava i javnosti je zaštita i sakrivanje ratnih zločinaca - smatraju u Udruženju.

Pozvali su predstavnike međunarodne zajednice i sve nadležne da otklone kočnice u bh. pravosudnom sistemu i omoguće zakonski, fer i korektan postupak.