Od početka akcije prema nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova, uklonjeno je 27 vozila sa javnih površina. Sa područja Općine Novi Grad uklonjeno je ukupno 16 vozila, općine Centar dva, iz Starog Grada tri, te sa područja Općine Novo Sarajevo šest vozila, dok su vlasnici dva vozila izvršili povrat svoje imovine.

Kako navode iz Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad, nakon uklanjanja i deponovanja vozila u garažu koja se nalazi u ulici Bulevar Mimara Sinana, Dobrinja I, garaža II, dužni ste prilikom preuzimanja vozila predočiti: potvrdio vlasništvu vozila (vlasnički list), rješenje o odjavi vozila (ukoliko je vozilo odjavljeno), saobraćajnu dozvolu, kopiju lične karte, potvrdu o uplati troškova premještanja vozila i "ležarine", a uplata se vrši na Pauk depou u ulici Halida Kajtaza bb.

Premještanje vozila košta 100 maraka, a plaća se i dodatnih pet maraka za svaki dan koji vozilo provede na depou.

Preuzimanje se vrši od 7 do 15 sati.