Vlasnik kafića i restorana "Revolucija 1764" je bh. fudbalski reprezentativac Miralem Pjanić, što se može vidjeti uvidom u sudski registar. Pjanić je, dakle, vlasnik firme Main Street, u čijem je vlasništvu spomenuti objekat.

VEZANI TEKST - Kapidžić: Bašta Pjanićevog objekta nelegalno ustakljena, Općina Centar: U skladu je sa zakonom

Kako su saopćili iz Općine Centar, investitor je postupio po rješenju inspektora i uklonio zimsku baštu budući da novo rješenje o privremenom korištenju dijela javne površine u svrhu postavljanja ljetne bašte ispred ugostiteljskog objekta UR "Revolucija 1764", a koje je izdala Služba za stambene i komunalne poslove Općine Centar, ne predviđa tendu oslonjenu na tlo.

Rješenje o privremenom korištenju javne površine za postavljanje ljetne bašte ispred ugostiteljskog objekata UR "Revolucija 1764" izdato je na osnovu Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području kantona Sarajevo i Odluke o privremenom korištenju javnih površina rješavajući po zahtjevu, naveli su iz Općine.