Stara kamena kocka ponovo se ugrađuje u ulici Kralja Tvrtka. Projekat finansira Općina Centar u iznosu od 306.540 maraka, a započeo je početkom jula ove godine sa rokom završetka od 60 dana. 

– Ova ulica je jedan od visokih prioriteta za Općinu Centar na čemu radimo intenzivno i kvalitetno. Možemo da se uvjerimo da sve špekulacije koje idu u smjeru da neće ponovo biti vraćena kocka u ovoj ulici nisu tačne. Mi ovdje želimo napraviti autentično rješenje kako je bilo i prije rekonstrukcije, uvažavajući činjenicu da je ovo ambijent pod zaštitom i stoga smo izradili kvalitetno rješenje sa betonskom čvrstom podlogom i počela je implementacija ponovnog postavljanja granitnih kocki na ovu saobraćajnicu - kazao je načelnik Nedžad Ajnadžić.