Sa tržišnim učešćem od 28 posto, UNIQA se nalazi ubjedlivo na prvom mjestu po premiji životnog osiguranja, ali prisutan je značajan rast i u svim ostalim vrstama osiguranja. Ukupno ostvarena premija Društva povećala se za 14,8 posto, čime UNIQA Osiguranje bilježi i najveći apsolutni rast premije na tržištu za 9,2 miliona maraka u 2021 godini.

Ukupna ostvarena premija UNIQA Osiguranja u 2021. godini iznosi 71,3 miliona maraka, što predstavlja  tržišno učešće od 12,5 posto . 

Proteklu godinu za UNIQA Osiguranje obilježile su intenzivne aktivnosti na unaprjeđenju proizvoda i usluga kao i dodatnih pokrića osiguranja. Implementirana je nova strategija poslovanja koja je fokusirana na dodatno zadovoljenje potreba klijenata, te su shodno tome uslijedila i mnogobrojna poboljšanja procesa. Klijentima UNIQA Osiguranja predstavljena je i nova komunikacijska platforma Moja UNIQA koja im olakšava sve procese te omogućava bržu i jednostavniju dvosmjernu komunikaciju. 

Kvalitet proizvoda i usluga UNIQA Osiguranja potvrđen je u prethodnoj godini i sa dvije prestižne nagrade proizišle iz provedenog istraživanja mišljenja javnog mnijenja na tržištu BiH - Best Buy Award za najbolji omjer cijene i kvaliteta, kao i Customer’s Friend Award, za izvrsnost usluge prema klijentu. 

U 2022. godini UNIQA će nastojati da svojim djelovanjem doprinese daljem razvoju sektora osiguranja, promovišući inovacije u okviru sektora, pritom fokusirajući se na kvalitet usluge koju pruža svojim klijentima i poslovnim partnerima. U planu je dodatna digitalizacija procesa kao i razvoj novih proizvoda uz direktne konsultacije sa klijentima o njihovim potrebama i željama.