Godišnjicu proslavljaju, saopćeno je iz te institucije, u vremenu značajnih reformi koje trebaju donijeti efikasnije i harmoniziranije funkcioniranje integriranog Univerziteta.

- Proteklo, sadašnje i buduće djelovanje Univerziteta u Sarajevu počiva na ideji Wilhelma von Humboldta o suštini univerziteta kao organske i interaktivne veze obrazovanja i nauke. U ostvarivanju ove ideje doprinos su dale generacije profesora, studenata i administrativnog osoblja svih organizacionih jedinica, trajno opredijeljenih da djeluju za dobrobit Univerziteta i matične društvene zajednice - saopćeno je iz UNSA.

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj ističe da UNSA i dalje stremi ka dugoročno projiciranim ciljevima izvrsnosti.

- Naša orijentacija jeste i mora biti daljnja integracija u svjetske akademske tokove jer samo tako možemo ostvariti našu osnovnu misiju – prosperitet i progres društva u cjelini. Optimizam u tom pogledu posebno izvire iz rezimea dosadašnjih dostignuća, obimnog podmlađivanja kadrovske strukture Univerziteta u Sarajevu i očekivane energije, kreativne i svake druge, koju takve promjene donose - kazao je.

Na dan osnivanja Univerziteta u Sarajevu, danas će biti održana svečana sjednica Senata UNS i promocija profesora emeritusa, kao i Svečana akademija u Narodnom pozorištu Sarajevo tokom koje će biti prikazan kratki film o historiji i razvoju Univerziteta u Sarajevu. Pojedincima, institucijama i organizacijama zaslužnim za izuzetna dostignuća, promociju i uspješan rad i razvoj Univerziteta u Sarajevu bit će uručena priznanja i nagrade.

Sedamdeset godina uspješnog rada Univerziteta u Sarajevu bit će obilježeno s još nekoliko događaja tokom decembra, kao što su svečane promocije i dodjele diploma diplomantima i magistrantima te promocija doktora nauka/umjetnosti, najavljeno je iz Službe za odnose s javnošću Univerziteta u Sarajevu.