- U tom smislu, a u vezi sa potpunim rasvjetljavanjem činjenica koje su se pojavile u javnosti u vezi sa ovim slučajem Univerzitet u Sarajevu je aktima od 25. maja i 3. juna ove godine upućenim prema Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu nastojao ostvariti uvid u dokumentaciju iz službene evidencije Medicinskog fakulteta, vezanu za sticanje statusa studenta postdiplomskog studija prof. dr. Sebije Izetbegović - navodi se u saopćenju.

Utvrdivši da Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu nije u posjedu potpune dokumentacije, kako se dodaje,  Univerzitet u Sarajevu se 4. juna ove godine, a u cilju osiguranja transparentnog odnosa Univerziteta u Sarajevu prema javnosti i cjelokupnoj društvenoj zajednici, obratio Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa molbom za dostavu javnih isprava iz službene evidencije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao i molbom o potvrdi vjerodostojnosti indeksa prof. dr. Sebije Izetbegović, a koji je ranije dostavio Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

 - Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je 2. jula ove godine dostavio odgovor Univerzitetu u Sarajevu koji je dostavljen nadležnim institucijama na dalje postupanje. Dalje djelovanje Univerziteta u Sarajevu u ovom slučaju bit će određeno postupanjem i nalozima nadležnih institucija - saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Univerziteta u Sarajevu.