Uz podršku Univerzitetskog tele-informatičkog centra (UTIC), Univerzitet u Sarajevu će upis kandidata vršiti putem informacionog sistema eUNSA. 

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija provodi se isključivo online putem informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba) u dva prijavna roka.  

Prvi prijavni rok je od 5. 06. do 05 .07. ove godine za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita, te od 5. 06. do 28. 06. ove godine za fakultete/akademije gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita. Na fakultetima/akademijama gdje su predviđeni prijemni ispiti, oni će se održati u periodu: od 29. 06. do 05. 07. ove  godine.

Preliminarna rang lista kandidata sa prvog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 7. 07. ove godine.

Drugi prijavni rok je od 31. 08. do 13. 09. 2020. godine za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita, te od 31. 08. do 06. 09. 2020. godine za fakultete/akademije gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita. Na fakultetima/akademijama gdje su predviđeni prijemni ispiti, oni će se održati u periodu od 07. 09. do 13. 09. 2020. godine.

Preliminarna rang lista kandidata sa drugog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 15. 09. ove godine.

U vrijeme trajanja prijavnih rokova kandidati će imati mogućnost izbora do tri fakulteta/akademije na koje se žele upisati.