Kolone vjernika nakon večernjih misa krenule su prema Vukovarskoj ulici gdje su ispred križa upaljena svijeće i održana molitva za stradale i nestale u Vukovaru 1991. godine.

Također, u organizaciji "Troplet" ispod jubilarnog križa na brdu Hum iznad Mostara zapaljeno je 29 baklji u znak sjećanja na 29. godišnjicu pada Vukovara.

Kako historijski izvori navode, presudna vukovarska bitka počela je 25. augusta 1991. godine, kada su JNA i srpske paravojne snage krenule u opći tenkovsko-pješadijski napad na grad.

Vukovar je branilo oko 1.800 pripadnika Zbora narodne garde (ZNG) i policije te dobrovoljaca HOS-a stavljenih u 204. brigadu hrvatske vojske.

Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja deblokade grada i pada Lušca 2. novembra, a zatim i Bogdanovaca, 10. novembra 1991,Vukovar se našao u potpunom okruženju.

Grad je pod opsadom bio 87 dana, a bitka za Vukovar završila je, kako se često ističe, 18. novembra 1991. iako su borbe u pojedinim dijelovima grada trajale još nekoliko dana.

Prema posljednjim podacima, na hrvatskoj strani ubijeno ili nestalo 2.717 osoba, u srbijanske koncentracione logore odvedeno oko sedam hiljada zarobljenika, a iz grada je prognano oko 22.000 Hrvata i ostalih nesrba.

Okupacija Vukovara završila 15. januara 1998. mirnom reintegracijom hrvatskog Podunavlja i vraćanjem u ustavno pravni poredak Republike Hrvatske.