- Nema roka za objavu podataka, ali radimo na tome. Pojedinačnih prijava iz prošle godine imamo oko 950, a pristiže nam i veliki broj prijava za ovu godinu. Ono što mogu potvrditi je da će se prve objave podataka odnositi na 2022. godinu - kaže Muamer Šljivić, sekretar Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom TK.

Zakon o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u TK odnosi se na 315 kantonalnih institucija. Propisano je da svi izabrani i imenovani dužnosnici, na kantonalnom i općinskom nivou, kao i direktori, njihovi zamjenici i izvršni direktori uprava, javnih agencija, fondova i preduzeća čiji su osnovači TK ili gradovi i općine te savjetnici zvaničnika, moraju prijaviti svoju pokretnu i nepokretnu imovinu.

- Ured za sada ima pet zaposlenih, a sistematizacijom je predviđeno da ih bude 16. Kada ćemo biti u punom kapacitetu, teško je reći - dodaje Šljivić.

Po zakonu prijaviti se mora vlasništvo nad pokretnim i nepokretnim stvarima, dionice, akcije, obveznice i udjeli u kompanijama, depoziti i štednje u bankama, primanja u BiH i inostranstvu te pokloni vredniji od 200 KM. Također, prijava će morati sadržavati i popis imovine bračnih partnera, djece i roditelja. Svi podaci o imovini zvaničnika bit će pohranjeni u elektronski registar koji će, putem web stranice anticorruptk.ba, biti dostupan građanima.