Pravo kandidiranja na narednim izborima uskraćuje se sljedećim političkim strankama:

1.      Autohtona-hrvatska stranka prava BiH

2.      BH Slobodni Demokrati

3.      Demokratska obiteljska stranka

4.      Građanska demokratska stranka

5.      Lista za Bugojno

6.      Politička organizacija "Vaš pokret"

7.      Privredni narodni pokret BiH

8.      Savez komunista Jugoslavije

9.      Savez za Stari Grad

10.  Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine

11.  Hrvatska seljačka stranka Bosne i Hercegovine

12.  "Nova Alternativa" - Stranka rada i razvoja BiH

13.  Srpska radikalna stranka "9. januar"

14.  Srpski pokret obnove Republike Srpske

15.  Politička organizacija "Nezavisna lista-pozitivna živinička priča"

Odluke o izricanju administrativne mjere nisu pravosnažne, na njih se može podnijeti žalba Apelacionom odjelјеnju Suda Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana, od dana prijema odluke, saopćio je CIKBiH.