- Prateći broj zahtjeva za preventivno djelovanje u smislu dijagnostikovanja ili liječenja korone ponovo otvaramo punktove koji su ranije bili, a koje smo bili zatvorili privremeno. Prvi centar koji će biti otvoren jeste u Domu zdravlja Centar, popularno nazvana Vrazova. Ona prva počinje sa radom u ponedjeljak, 6. septembra. Procijenili smo da će u ovih par dana to biti dovoljno da rasteretimo Saraj Polje, i otvaramo drive-in punkt za testiranje u utorak, 7. septembra, na Ilidži, pošto je najveći broj pacijenata koji se javljaju u Covid-centar u Saraj Polju za testiranje - rekao je Baltić i dodao:

- Hvala Bogu, još uvijek nemamo značajno povećane potrebe za terapijskim djelovanjem. Pratimo situaciju, sve organizacione jedinice su spremne da u slučaju potrebe, u roku od 24 sata, aktiviraju svoje ranije Covid-centre i centre za testiranje - rekao nam je Baltić.