Na službeni telefon GSS BiH zaprimljen je poziv da se na lokaciji Lokvanjskog jezera na planini Bjelašnici nalazi povrijeđena planinarka. Poziv je odmah proslijeđen GSS Stanici Sarajevo koja je uputila dežurni tim na teren.

Određena je tačna lokacija unesrećene i ekipa od 20 spasilaca sa svom potrebnom opremom krenula je prema unesrećenoj kako bi obavili potrebni transport na sigurnu lokaciju. U 18:32 sati akcija je okončana te je unesrećena uspješno evakuisana.