Apelacija je podnesena zbog nedjelotvornosti istrage.

- Ustavni sud BiH je zaključio da postoji povreda prava na život zbog propusta javne vlasti da postupi u skladu sa zahtjevom ažurnosti i razumne djelotvornosti, odnosno djelotvornosti u provođenju istrage povodom događaja u kojem je apelantov otac povrijeđen od kojih povreda je kasnije podlegao. Istraga nije završena ni nakon 22 godine poslije događaja - saopćeno je iz Ustavnog suda BiH.

VEZANI TEKST - Obilježena 22. godišnjica atentata na zamjenika ministra FMUP-a Joze Leutara

Kako je navedeno u samoj odluci, Ustavni sud je utvrdio povredu prava zbog nedjelotvornosti istrage u predmetu koji je vodilo Kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo, a koji je preuzeo i istragu još  vodi Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

- Nalaže se Tužilaštvu Bosne i Hercegovine da poduzme sve potrebne mjere u cilju poštivanja garancija predviđenih članom II/3.) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 2. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i da najkasnije u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja ove odluke, obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o preduzetim mjerama - dio je odluke.

Vladi Kantona Sarajevo je naloženo da Ivici Leutaru u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke isplati 6.000 KM na ime naknade nematerijalne štete zbog kršenja prava, uz obavezu da, nakon isteka ovog roka, Ivici Leutaru plati i zakonsku zateznu kamatu na eventualno neisplaćeni iznos, ili dio iznosa naknade određene ovom odlukom.