Kako smo tada objavili, Ustavni sud je odbio apelaciju Tadić i utvrdio da prilikom njene smjene, odnosno premještanja sa mjesta glavne na mjesto tužiteljice u Tužilaštvu BiH, nisu povrijeđena njena prava.

- Ustavni sud zaključuje da nije došlo do povrede apelantičinog prava na nepristrasnost suda kao segmenta prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije u situaciji kada navodi o pristrasnosti predsjednika VSTV odnosno članova VSTV nisu osnovani.

VEZANI TEKST - Ustavni sud odbio apelaciju Gordane Tadić, nisu joj povrijeđena prava

Ustavni sud zaključuje da nije prekršeno apelantičino pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada je na osnovu provedenih relevantnih dokaza nesumnjivo utvrđena apelantičina disciplinska odgovornost za prekršaje iz člana 57. tač. 8. i 17. Zakona o VSTV-u i izrečena odgovarajuća disciplinska mjera, za šta su nadležna disciplinska tijela VSTV dali dovoljno jasna i argumentovana obrazloženja - navodi se u sažetku odluke Ustavnog suda.

Gordanu Tadić 20. oktobra prošle godine smijenio je VSTV nakon što joj je utvrđena disciplinska odgovornost.

Teretila se za nemar ili nepažnju u vršenju službenih dužnosti, odnosno za svjesno zanemarivanje obaveze i naloga VSTV-a da se predmeti Tužilaštva raspoređuju u rad tužiocima putem automatskog sistema raspodjele (TCMS).

Također joj je stavljeno na teret propuštanje obaveze da osigura pokretanje postupka sigurnosnih provjera osoblja Tužilaštva BiH.

Ona je u apelaciji Ustavnom sudu navela da smatra da joj je pravo na pravično suđenje prekršeno zato što je očigledno proizvoljno primijenjeno materijalno i procesno pravo, zato što je izostalo zakonito obrazloženje, zbog pristrasnog i arbitrarnog ponašanja suda, očigledno proizvoljno utvrđenog činjeničnog stanja, nezakonitog postupanja suda u žalbenom postupku sa očigledno proizvoljnom primjenom prava, te je povrijeđena zagarantovanost drugostepenog postupka i sudske zaštite.

- Po mišljenju Ustavnog suda, prilikom donošenja odluke o disciplinskoj mjeri, Prvostepena i Drugostepena komsija i VSTV nisu postupali arbitrarno, nego su se rukovodili zakonom i principima Zakona o VSTV-u, kao i Smjernicama, te su za svoje odluke dali valjano obrazloženje - navodi, između ostalog u svojoj odluci Ustavni sud.

Također navodi da nisu osnovani navodi Tadić o manjkavosti Zakona o VSTV-u u smislu nepredvidivosti norme, odnosno mjere koja se može sudiji ili tužiocu izreći.

Kompletnu odluku Ustavnog suda možete pročitati ovdje.