U pitanju je Zakon koji je Narodna skupština RS-a izglasala na sjednici održanoj 10. februara.

Iz Ustavnog suda RS-a saopćeno je da je Vijeće raspravljalo o prihvatljivosti zahtjeva, odnosno o postojanju procesnopravnih uvjeta za meritorno odlučivanje o tome da li je osporavanim Zakonom došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.

- Rješavajući ovo pitanje, Vijeće je utvrdilo da predmetni zahtjev nije prihvatljiv s obzirom na to da se navodima obrazloženja Odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa ukazuje na povredu ustavnih vrijednosti koje garantuje Ustav Bosne i Hercegovine - navodi se u saopćenju.

Dodaje se da podnosilac zahtjeva prvenstveno navodi da je osporenim zakonom povrijeđen Ustav BiH, te da su njegovim donošenjem narušeni suverenitet, teritorijalni integritet i politička nezavisnost BiH, kao i podjela nadležnosti između države i entiteta. Iz navedenih tvrdnji podnosilac zahtjeva posredno izvodi zaključak da je time došlo do povrede vitalnog nacioinalnog interesa bošnjačkog naroda, koji svoj identitet vezuje za državu BiH.

- Imajući u vidu izloženo, Vijeće je kao i ranije u sličnim pravnim situacijama ocijenilo da se i u ovom slučaju obrazloženje Odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa ne može smatrati obrazloženjem u smislu odredbe člana 48. stav 1. alineja 2. Poslovnika o radu Ustavnog suda RS-a, jer ne sadrži razloge koji se mogu dovesti u vezu sa relevantnim odredbama Ustava RS-a o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda - dodaje se u saopćenju.