Iz Suda je saopćeno da je Vijeće svoj stav o nepostojanju povrede vitalnih nacionalnih interesa bošnjačkog naroda u odnosu na osporene odluke obrazložilo, pored ostalih razloga, prevashodno činjenicom da se odredbe osporenih odluka Narodne skupštine RS-a jednako odnose na svakog građanina tog bh. entiteta i da ne sadrže nacionalne odrednice, usljed čega se ne mogu dovesti u vezu s povredom vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda.

Također, ovim odlukama se, prema ocjeni Vijeća, ne daje prednost nekom konstitutivnom narodu, niti se, kako se dodaje, prave bilo kakve razlike među njima, tako da nijedan konstitutivni narod, pa ni bošnjački, nije doveden u neravnopravan položaj u uživanju prava zajemčenih Ustavom RS-a.

Iz Kluba Bošnjaka ranije su naveli da neće odustati od osporavanja ovih uredbi koje je usvojila Narodna skupština, u vrijeme vanrednog stanja, jer se njima pokušava državna imovina uknjižiti na RS.