Navedeni zakon entitetska Skupština izglasala je na sjednici održanoj 20. oktobra 2021. godine.

Vijeće je raspravljalo o prihvatljivosti navedenog zahtjeva i o postojanju procesnopravnih uvjeta da se meritorno odlučuje o tome da li je osporavanim Zakonom došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, saopćeno je iz Ustavnog suda RS-a.

Vijeće je utvrdilo da predmetni zahtjev nije prihvatljiv s obzirom na to da se navodima iz obrazloženja Odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa ukazuje na povredu ustavnih vrijednosti garantovanih Ustavom Bosne i Hercegovine.

Kako iz sadržaja tog obrzloženja proizlazi, podnosilac zahtjeva prevenstveno navodi da je osporenim zakonom povrijeđen Ustav Bosne i Herceogivne, da su njegovim donošenjem narušeni suverenitet, teritorijalni integritet i politička nezavisnost Bosne i Hercegovine, kao i podjela nadležnosti između države i entiteta, iz čega posredno izvodi zaključak da je time došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, koji svoj identitet vezuje za državu Bosnu i Hercegovinu.

Imajući u vidu izloženo, Vijeće je ocijenilo da se u konkretnom slučaju obrazloženje Odluke o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa odnosi prvenstveno na pitanja ustavnosti, te se kao takvo ne može smatrati obrazloženjem u smislu odredbe člana 48. stav 1. alineja 2. Poslovnika o radu Ustavnog suda RS-a jer ne sadrži razloge koji se mogu dovesti u vezu sa relevantnim odredbama Ustava Republike Srpske o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda, navodi se u saopćenju.