VEZANI TEKST - Bratić: "Svetosavska nagrada" je još jedan vid diskriminacije Bošnjaka u RS-u

Narodna skupština RS izglasala je sporni zakon na Desetoj redovnoj sjednici održanoj 18. juna 2020. godine, nakon čega je Klub Bošnjaka na njega stavio veto. Vijeće Ustvanog suda RS je danas raspravljalo o prihvatljivosti navedenog zahtjeva, odnosno o postojanju uslova za meritorno odlučivanje o tome da li je osporavanom odredbom navedenog zakona došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. 

Utvrdilo je da je u konkretnom slučaju predmetni zahtjev prihvatljiv te će meritornu odluku o zahtjevu donijeti u Ustavom određenom roku u narednih 30 dana.

U Klubu bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS stavili su ranije veto na izmjene i dopune Zakona u srednjem obrazovanju RS, jer se ne slažu s nazivom nagrade za najbolje nastavnike i profesore - "Svetosavska nagrada“.

Predložili su neutralno rješenje, da naziv ove nagrade bude "najbolji nastavnik - profesor", budući da među njima ima i Bošnjaka, koji se ne prepoznaju kada je u pitanju "Svetosavska nagrada".