- Već sada možemo najaviti rebalans budžeta i uz saglasnost svih vijećnika nakon što dobijemo precizan završni obračun. Iako općinski prihodi nisu bili kao prethodnih godina trudili smo se da najranjivije kategorije ne osjete bilo kakve posljedice. Poseban aspekt planiranja budžeta se odnosio na završetak izgradnje škole i obdaništa na Šipu. Osigurali smo 1,9 miliona KM, te smo postigli sporazum sa kantonalnom Vladom da na svaku našu izdvojenu marku isti iznos izdvoji i Vlada KS - naglasio je Srđan Mandić, načelnik Općine Centar. 

Općinski vijećnici su nakon rasprave usvojili budžet Općine Centar za 2021. godinu sa pripadajućom odlukom o izvršavanju budžeta, navodi se u saopćenju Općine Centar.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog odluke o imenovanju investicionog menadžera Općine Centar Sarajevo, te prijedloge odluka o angažovanju i načinu obavljanja dužnosti predsjedavajućeg i dva zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Centar Sarajevo, te o izboru članova radnih tijela Općinskog vijeća Centar Sarajevo.