Na 9. sjednici Skupštine KS, nakon cjelodnevne i žučne rasprave, usvojen je i Prijedlog Autentičnog tumačenja člana 138. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju.

Za su glasala 22 zastupnika,  6 protiv, suzdržanih nije bilo.

Usvajanjem ovog prijedloga rektoru Univerziteta BiH, Rifatu Škrijelju dato je pravo da ne potpiše imenovanje Semre Čavaljuge za dekanese na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Na Sjednici su danas usvojeni po hitnom postupku zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo i Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo.

Za novi Zakon o unutrašnjim poslovima KS glasala su 22 zastupnika, protiv je bio jedan glas, dok je sedam zastupnika bilo suzdržano.