Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija da Ministarstvu financija i trezora BiH dostavi instrukciju za uplatu prema kojoj će se sredstva iz Odluke o raspodjeli sredstava iz Proračuna institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom COVID-19, od 29. decembra 2020. godine.

Prema instrukciji, od ukupno 6,1 miliona KM koji pripadaju Federaciji BiH, 50 posto treba biti uplaćeno na depozitni račun FBiH, do preostalih 50 posto treba uplatiti na depozitne račune deset kantona u omjerima koji su određeni Odlukom o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2020. godinu.

Od tog dijela, Unsko-sanskom kantonu pripada 11,95 posto, Posavskom 3,8 posto, Tuzlanskom 19,46 posto, Zeničko-dobojskom 15,94 posto, Bosansko-podrinjskom kanton 2,08 posto, Srednjobosanskom 11,14 posto, Hercegovačko-neretvanskom 9,71 posto, Zapadnohercegovačkom 4,15 posto, Sarajevskom 18,09 posto i Kantonu 10 dio od 3,68 posto.

Federalno i kantonalna ministarstva finansija dužna su svoje izvještaje o utrošku sredstava dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH najkasnije do 30.6.2021. godine, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.