Prvi sporazum tiče se zajma od Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat vrijedan 67,3 miliona eura. Sredstva su namijenjena entitetima i to RS-u oko 48 miliona aura i FBiH oko 19,2 miliona eura, i to za unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga i finansijskog stanja zdravstvenih sistema u BiH, uz efektivnije upravljanje sredstvima.

- Zajam će, između ostalog, biti usmjeren na unapređenje efikasnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite u korist građana BiH, s rokom otplate od 32 godine, uključujući sedam godina grejs perioda. Prijedlog sporazuma sa Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora - saopćeno je iz Vijeća ministara.

Drugi sporazum o zajmu je također sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj i to za Projekat otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede, kojim se želi povećati konkurentnost ovog sektora na tržištu Evropske unije.

- Cilj projekta je povećanje otpornosti poljoprivrednog sektora na ekonomske, klimatske i druge promjene, što će doprinijeti povećanju konkurentnosti poljoprivrede, ali i boljem kvalitetu i sigurnosti hrane.

Zajam je vrijedan 61,4 miliona eura i bit će alociran u jednakim iznosima po 30,7 miliona eura RS-u i FBiH. Entiteti će od ovih sredstava po oko 1,5 miliona eura doznačiti Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za jačanje kapaciteta poljoprivrednog informacionog sistema, dogradnju veterinarskih IT sistema, fitosanitarnog i sistema za sigurnost hrane - navedeno je u saopćenju.

Rok otplate ovog zajma je 32 godine, uključujući sedam godina grejs perioda.