Općina Novo Sarajevo je putem Službe za civilnu zaštitu, u skladu sa planiranim aktivnostima, realizovala Ugovore za nabavku vatrogasnih uniformi, radnih uniformi te naprtnjača za potrebe Službe za zaštitu od požara Vatrogasnom društvu Novo Sarajevo 1934, za sigurnost vatrogasaca pri intervencijama, poboljšanje pružanja pomoći građanima u kriznim situacijama, kao i vršenja poslova zaštite i spašavanja.

Nedžad Koldžo je rekao da je nabavljeno 10 vatrogasnih uniformi i 10 radnih uniformi, te 25 naprtnjača za gašenje požara vodom od 25 litara. Za ove nabavke iz općinskog budžeta izdvojeno 38.300 KM.

- S obzirom na epidemiološku situaciju u kojoj se nalazimo poduzimamo sve što je u našoj moći da preventivno djelujemo, te da ovo vrijeme iskoristimo što je moguće bolje i spremnije za sve ono što bi moglo uslijediti - naglasio je općinski načelnik.

Komandir Vatrogasne jedinice Novo Sarajevo 1934 Elvir Đuzo je istakao da su pripadnici ove jedinice, poštujući upute općinskog Štaba civilne zaštite, već raspoređeni na zadatke. Zahvalio se općinskom načelniku, Općini Novo Sarajevo i općinskom Štabu civilne zaštite na pomoći kojoj pružaju ovoj jedinici, navodi se u saopćenju Općine Novo Sarajevo.