Prema Dodikovim riječima vanredno stanje, između ostalog, znači i brže usvajanje zakona, te pooštravanja sankcija za prekršioce izolacije zbog korona virusa. Dodik je spomenuo i izmjenu Zakona o zaduženju, dugu i garancijama RS-a.

– Možemo pooštriti, povećati kazne za određena ponašanja. Učinit ćemo sve, niko ne treba da sumnja u to da smo odlučni da to dovedeno do kraja. Tek ćemo oko 1. maja napraviti presjek, a u aprilu mjere će biti još oštrije – rekao je Dodik.

Vlada RS-a je ove sedmice već proglasila vanrednu situaciju na području ovog entiteta.

Za razliku od vanredne situacije,  vanredno stanje, u skladu sa Ustavom i zakonima, proglašava skupština RS i to u slučaju ugrožavanja sigurnosti, usljed elementarnih nepogoda (poplava, zemljotresa i požara), prirodnih katastrofa, epidemija, povreda ljudskih prava i sloboda i normalnog funkcionisanja ustavnih organa. Odredbe ovog člana se ne odnose na upotrebu vojske i druge mjere iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine.

U članu 56. Ustava se navodi da se "za vrijeme ratnog stanja, neposredne ratne opasnosti ili vanrednog stanja zakonom može ograničiti raspolaganje ili utvrditi poseban način korištenja dijela sredstava pravnih i fizičkih lica".

U članu 81. navode se nova ovlaštenja koja može da dobije predsjednik RS, ali "u slučaju vanrednog stanja kojeg proglase institucije Bosne i Hercegovine". Ta ovlaštenja odnose se i na pitanja iz zakonodavne nadležnosti NSRS, kao i na postavljanje i razrješenje izabranih funkcionera.

– Predsjednik RS-a za vrijeme ratnog stanja i vanrednog stanja, kojeg proglase institucije Bosne i Hercegovine, ako Narodna skupština ne može da se sastane, na prijedlog Vlade ili po sopstvenoj inicijativi i nakon što sasluša mišljenje predsjednika Narodne skupštine, donosi uredbe sa zakonskom snagom i o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine i imenuje i razrješava funkcionere, koje bira, odnosno imenuje i razrješava Narodna skupština. Ove uredbe odnosno odluke o imenovanju i razrješenju predsjednik Republike podnosi na potvrdu Narodnoj skupštini čim ona bude u mogućnosti da se sastane – navedeno je u Ustavu.

Također, u slučaju vanrednog stanja kojeg proglase državne institucije, predsjednik RS ima ovlaštenja da obustavi pojedine odredbe Ustava RS.

– Aktima Narodne skupštine, odnosno aktima predsjednika Republike ako Narodna skupština ne može da se sastane, za vrijeme ratnog stanja koje proglase institucije Bosne i Hercegovine i vanrednog stanja mogu se, izuzetno, dok to stanje traje, obustaviti pojedine odredbe Ustava koje se odnose na donošenje zakona, drugih propisa i opštih akata i preduzimanja mjera republičkih organa i na pojedine ljudske slobode i prava, osim sloboda i prava iz čl. 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24. i 25. Ustava, mijenjati organizacija i ovlašćenja izvršnih, upravnih i pravosudnih organa i njihov personalni sastav, kao i teritorijalna organizacija u Republici – stoji u Ustavu RS-a.