Sedmični dobici se izvlače iz baze podataka poslanih SMS poruka za venredno kolo TV Binga, a igrači mogu osvojiti 2 X 3.000,00 KM u vidu "polugodišnjeg Bingo džeparca".

Svi listići izvučeni u okviru redovnih kola za sedmične dobitke, učestvuju i u finalnom izvlačenju 14. oktobra.

Iz Lutrije BiH naglašavaju da igrači slanjem SMS poruka sa serijskim brojem listića vanrednog kola TV Binga ulaze u bazu za izvlačenje sedmičnih dobitaka. SMS poruke igrači mogu slati na broj telefona 091 412 601 za korisnike BH Telecoma ili na 063 888 71 za korisnike HT Eroneta.

Za sve dodatne informacije u vezi igara na sreću igrači mogu pozvati i INFO liniju-podrška igračima na broj telefona 033 257 200.