Principijelne koalicije, zasnovane na jasnim programima i moralnim načelima, najavljuju su na gotovo svim nivoima vlasti u BiH. Za predvođenje jedne takve, one u Kantonu Sarajevo, prijavio se šef Naroda i pravde Elmedin Konaković.

Koalirat će, kazao je nakon Općih izbora, sa onima koji su spremni na "moralnu obnovu političke scene". S obzirom na moralne vrijednosti kao temelj saradnje, pronašao je s tog aspekta kompatibilne partnere. Potpisao je kao prvi korak koalicioni sporazum sa kolegom iz A-SDA Rifetom Hozanovićem, pravomoćno osuđenim zbog krađe novca iz Merhameta, i prvim čovjekom PDA Mirsadom Kukićem, pravomoćno osuđenim zbog zloupotrebe položaja i ovlasti.

Nakon što je "udario" moralne temelje političkom bloku u kojeg se svrstao, Konaković je utvrdio i ostale principe na kojima će počivati koalicija, pa i ona u Kantonu Sarajevo. Ona se, pojasnio je, neće zasnivati na "matematikama i podjelama resora" već upravo na unaprijed utvrđenim principima. Zatim je potvrdio ambiciju da se vrati u premijersku fotelju. Iako ga, kaže, podjela resora ne zanima. 

Da koalicija koju on namjerava praviti ne može biti drugačija nego principijelna, dokazuje njegova već utvrđena principijelnost. U takvoj Konakovićevoj principijelnoj koaliciji nema mjesta za "jednu, jedinu i pravu partiju", kako je ne tako davno oslovljavao SDA, ali zato, principijelno, širom otvara vrata SDP-u.

Demonstrirao je time Konaković vlastitu tezu o "širokom srcu SDA-ovskom bošnjačkom, koje prašta i razumijeva" pa je oprostio SDP-u to što je ta stranka, kako je sam svojevremeno tvrdio, "napala tri vitalne stvari Bošnjaka".

Iako su prema njegovom mišljenju SDP i SBB "isto", odnosno "jedna ideja, jedna partija", te iako je prije samo dva mjeseca SBB okarakterisao kao "jednu od najštetnijih stvari koje su zadesile našu zemlju, Bošnjake posebno", svojim je širokim srcem punim razumijevanja oprostio i toj stranci pa i nju poziva u svoju principijelnu koaliciju.

Zaista je Konaković bio iskren i principijelan kada je govorio o širokom SDA-ovskom bošnjačkom srcu koje prašta i razumijeva. Oprostio je sada i Našoj stranci, iako ona zagovara ono čime je, prema Konakovićevim riječima, SDP svojevremeno uvrijedio bošnjačko srce, a to je izbacivanje vjeronauke iz škola, koju, dodao je, želi 95 posto stanovnika Kantona Sarajevo.

Sada je, uvjeren je Konaković, vrijeme da njegova bivša stranka, koja se ne uklapa u njegovu viziju principijelne koalicije, ide u opoziciju. To je scenarij koji omogućen standardima parlamentarne demokratije i kao takav nije sporan, ali je, ako ćemo suditi prema ranijim Konakovićevim tvrdnjama, "opasan po državu BiH i bošnjački narod".

- Kad god se to desi, onda imate period jednog strašno turbulentnog životnog perioda sviju nas, koji traje uglavnom dvije-tri godine i evo i sad, polako, doživljava isti debakl kakav je doživjela ta Alijansa – upozoravao je svojevremeno Konaković, opisujući SDA kao "jedinu političku partiju koja, uvijek kad je teško, jedina predstavlja, brani i štiti interese onih običnih ljudi" i tvrdeći da BiH napreduje samo onda kada je predvodi SDA.

Ako već hronologija istupa i političkog djelovanja nije potvrda Konakovićeve principijelnosti i garant utemeljenosti budućeg djelovanja na toj osobini, te ako izbor već dogovorenih partnera nije dokaz moralnosti kao vrijednosti na kojoj se temelji ta saradnja, onda ostaje prostor za sumnjičave da pomisle kako krajnji cilj poziva u "principijelnu koaliciju" nije program za širu društvenu zajednicu kojeg deklarativno propagira već realizacija vlastitih ambicija, poput povratka u premijersku fotelju, i kontinuitet posredovanja u ostvarivanju lične koristi uskog kruga ljudi oko njega. Novca, kazao je u jednom od posljednjih televizijskih istupa, ima do oktobra i Općih izbora, a nakon njih će, prema vlastitom priznanju, živjeti od "velike političarske plaće". Ispunjavanje tog cilja će ovisiti upravo o "principijelnoj koaliciji" koju Konaković nastoji formirati.