- Mislim da je gospodin Silađi, jedan od navećih živih autoriteta u oblasti u kojoj djeluje na tlu bivše Jugoslavije, uspio razjasniti situaciju kako na naša, tako i na pitanja Tužilaštva i Suda za stanje propisa kada je u pitanju pandemija - kazala je Vidović novinarima nakon okončanja ročišta u predmetu Novalić i drugi.

Iskaz svjedoka Silađija, direktora Ureda Vlade Federacije BiH za zakonodavstvo i usklađivanje propisa s Evropskom unijom, fokusiran je na zakonitost i ustavno utemeljenje akata koje je Vlada FBiH donosila u periodu proglašenja nesreće 16. marta 2020. godine, a povodom pandemije koronavirusa.

VEZANI TEKST - Slučaj Respiratori: Svi akti Vlade FBiH u vrijeme stanja nesreće doneseni u skladu sa zakonom

Naime, ovaj je svjedok u direktnom ispitivanju i odgovarajući na dodatna pitanja odbrane, potvrdio kako su svi Vladini akti doneseni u spomenutom periodu bili u skladu s pravnim sistemom i Ustavom, odnosno EU regulativom.

U vezi s tim, Vidović je podsjetila kako Tužilaštvo njenom branjeniku (Fadilu Novaliću) stavlja na teret zloupotrebu položaja ili ovlaštenja kroz, kako se optužnici navodi, "određene nezakonitosti, poput izmjene uredbe o ovlastima u okviru Civilne zaštite (CZ)", ističući kako je spomenuti svjedok uspio razjasniti situaciju u tom pogledu.

Po njenim riječima, između ostalog, radi se o zakonima koji se primjenjuju u vrijeme pandemije i njihovim specifičnim odredbama koje u takvoj situaciji daju ovlasti CZ-u da nabavlja medicinsku opremu i sredstva, uključujući Zakon o zaštiti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Zakon o zdravstvenoj zaštiti...

- Sud će ocijeniti argumente koje je odbrana iznijela, kao i one koje je Tužilaštvo iznijelo. Nije moje da sada komentarišem i prejudiciram odluku Suda u vezi s tim – kazala je Vidović, potcrtavajući kako je svjedoku postavljeno dovoljno pitanja te da je on bio veoma jasan u svom svjedočenju.