Oni su podsjetili da je u tim presudama Sud utvrdio diskriminaciju osoba koje pripadaju grupama koje nisu konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini u pogledu njihovog prava da se kandiduju za Dom naroda i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

Dalje se navodi da žale što politički lideri Bosne i Hercegovine, jedanaest godina nakon pravomoćne presude Suda u predmetu Sejdić i Finci, nisu uspjeli postići konsenzus o sadržaju ustavnih i zakonodavnih amandmana za izvršenje ove grupe presuda, da izbori i dalje nastavljaju biti održavani pod diskriminatornim uvjetima i da Evropski sud nastavlja donositi presude kojima se utvrđuju slična kršenja prava.

Podsjetili su u tom kontekstu na svoje prethodne odluke, ističući da zadržavanje postojećeg diskriminatornog izbornog sistema predstavlja očitu povredu zahtjeva Evropske konvencije o ljudskim pravima i očitu povredu bezuvjetne obaveze Bosne i Hercegovine prema članu 46. Konvencije, a time i svojih obaveza kao države članice Vijeća Evrope.

Naglasili su da, kao rezultat odsustva poduzetih mjera, postoji povećani rizik da će se drugi (četvrti) opći izbori koji su planirani da se održe u oktobru 2022. godine, temeljiti na diskriminatornom izbornom sistemu;

Primili su na znanje konsultacije Sekretarijata s državnim vlastima i predstavnicima međunarodne zajednice od 15.-16. i 18.- 19. februara 2021. godine i pozvali vlasti i političke lidere Bosne i Hercegovine da bez odgađanja uspostave radnu grupu o kojoj je odlučivao Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te da donesu potrebne izmjene Ustava, kao i Izbornog zakona, u skladu sa presudama Evropskog suda u sadašnjoj grupi predmeta prije kraja 2021 god; još jednom su ih pozvali da najbolje iskoriste svu stručnost koja je na raspolaganju u Vijeću Evrope tokom ovog postupka, posebno stručnost Venecijanske komisije, uključujući i u tom kontekstu tekući projekat Human Rights Trust Fund -a, čiji je cilj olakšavanje procesa reformi;

U svjetlu značajnog kašnjenja u procesu izvršenja koje se već dogodilo i s ciljem iskorištavanja zamaha kako bi se osiguralo da se potrebne mjere preduzmu na vrijeme za opće izbore 2022. godine, dogovorili su se da će nastaviti ispitivanje ove grupe predmeta na svom 1406. sastanku (juni 2021).