Nakon isteka mandata Skupštine JP Sarajevo, Gradska služba je upozorila da akti ovog preduzeća nisu usklađeni sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH. Zbog toga je gradonačelnica Benjamina Karić predložila Odluku kojom se imenuje privremena skupština na tri mjeseca, kako bi se u tom periodu donijeli akti u skladu sa federalnim zakonom.

 

 

Međutim, uprkos upozorenju nadležnih da akti ovog preduzeća nisu usklađeni sa Zakonom, vijećnici Naroda i pravde amandmanom su promijenili prijedlog gradonačelnice, pa umjesto na tri mjeseca, kako je zakonom propisano, članovi Skupštine imenovani su na četiri godine. 

Za predsjednicu Skupštine predložena je  Arijana Husejnović-Ajanović (SDP), dok su za članove predloženi Rusmir Pobrić (NiP) i Sabira Jablan (SDP).

Pokušali smo kontaktirati gradonačelnicu kako bi prokomentirala ovakav potez vijećnika "Trojke", međutim ostali smo bez odgovora.