Na suđenju za zločin u Velikom parku u Sarajevu, svjedok Tužilaštva BiH kazao je da je kao pripadnik jedinice Juke Prazine poznavao optužene Nermina Uzunovića zvanog Šok i Senaida Čovčića zvanog Rogatica. Elvedin Gadžo kazao je da se priključio jedinici Juke Prazine 11. maja i da je bio vozač. Naveo je da su bili smješteni u obdaništu "Iskrica", dok je Prazina bio u drugom obdaništu, u Skerlićevoj ulici.

Gadžo je kazao da je Šoka upoznao u "Iskrici", gdje je dolazio povremeno. Rogaticu je, kako je rekao, također poznavao, ali ga danas ne bi mogao prepoznati.

Za učešće u ubistvu osam zarobljenih rezervista Jugoslovenske narodne armije (JNA) u aprilu 1992. u Velikom parku, sudi se Draganu Vikiću, Jusufu Pušini, Nerminu Uzunoviću zvanom Šok i Mladenu Čovčiću zvanom Rogatica. Senaid Čavčić ime je promijenio u Mladen Čovčić.

Vikić je optužen kao komandant Specijalne jedinice i komandant Jedinice rezervnog sastava da nije spriječio ni preduzeo mjere na kažnjavanju podređenih, kao i Pušina, koji je bio pomoćnik ministra unutrašnjih poslova RBiH. Uzunović i Čovčić su optuženi kao pripadnici Jedinice rezervnog sastava policije.

Na pitanje Odbrane Čovčića, Gadžo je rekao da je u jednici možda bila još jedna osoba sa nadimkom Rogatica. Kazao je i da nema saznanja da je Čovčić počinio neko nedjelo.

Svjedok Pero Arar kazao je da je 1993. godine u jedan od stanova u zgradi u kojoj je živio u Mostaru živo Rogatica, sa suprugom i djetetom. On ga je prepoznao na fotografiji i dodao da ga i danas ponekad viđa u Mostaru.

Odbrane su prigovorile na relevantnost iskaza današnjih svjedoka. Pušinin branilac Nikica Gržić kazao je da svjedok Arar govori o Mostaru i 1993. godini, a da se optužnica odnosi na Sarajevo 1992. godine.

Tužiteljica Vesna Ilić je kazala da se nadovezuje na iskaze drugih svjedoka u pogledu odlaska optuženog iz Sarajeva.

Suđenje se nastavlja 4. jula.