Visočki privatni poduzetnik Mirsad Husić već drugu godinu nagrađuje visočke Rome, učenike osnovnih i srednjih škola koji su postigli dobar uspjeh tokom školske godine.

Husić ističe da je ovo njegov skromni doprinos romskoj populaciji koja je na margini društva.

-Želim da ih nagradim za trud i uspjeh tokom školovanja, da ih podstaknem da rade, da se trude, da uče i da napreduju. Ove godine ih je bilo 40 - kaže Husić.

Djeca su, kaže bila, presretna. Za njih je priređena mala zabava, sa muzikom i pjesmom te poslasticama.