Operativna komanda OSBiH je izdala operativno naređenje komandantu Bataljonske grupe lake pješadije OSBiH da se izvrše taktički pokreti u cilju potpune integracije snaga i pripreme za još intenzivniju fazu vježbe "Brzi odgovor 21", saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

U sklopu redovnih aktivnosti obilaska angažiranih jedinica, direktor vježbe "Brzi odgovor 21" u BiH brigadir Slaven Blavicki posjetio je i privremeni Medijski informativni centar (MIC) MO i OSBiH, koji je oformljen i za ovu vježbu, uz podršku OS SAD. Jedinice na terenu obišao je i predstavnik Operativne komande OSBiH brigadir Mirzet Lubenović. Obojica su izrazili zadovoljstvo dosadašnjim aktivnostima na vježbi.

Istovremeno, na poligonu za obuku "Manjača" počela je i redovna godišnja vježba Oružanih snaga BiH "Dinamičan odgovor 21-4", čime se dodatno provjerava sposobnost komandnog kadra OSBiH za istovremeno kombiniranje dvije različite vježbe. Time ukupni broj angažiranog ljudstva sada iznosi više od 1.700 vojnika.