Prema riječima Nermina Džindića, ministra energije, rudarstva i industrije FBiH, ukupan broj zahtjeva za koje je danas finalno donesena odluka je 492 izvozno orijentirana privredna društva, od čega je 391 formalno ispravan. Napomenuo je da je ovom odlukom obuhvaćeno pet sektora – metalna, elektro i automobilska industrija sa oko 15 miliona KM, industrija građevinskog materijala i nemetala sa 690.000 KM, drvna, papirna i grafička industrija sa 5.016.000 KM, zatim proizvodnja tekstila, odjeće, obuće i kože sa oko četiri miliona KM, te hemijska i fatmaceutska industrija, industrija gume i plastike sa iznosom od 5.188.000 KM.

- Nakon ove odluke i provedene procedure, mi ćemo u narednih nekoliko dana izvršiti potpisivanje ugovora sa svima koji su dobili, a potom će ići i raspodjela sredstava. Ovo je jedna od posljednjih mjera Vlade FBiH. Odluka o raspodjeli je bila na ukupno 90 miliona KM, a naše ministarstvo je dobilo zadatak da raspodijeli 30 miliona KM za pomoć privrednih društava i to smo uradili putem uredbe. Pripremamo i nove mjere, ovo je dakle posljednja od donesenih mjera pomoći privrednim društvima – kazao je Džindić.      

Temelj za ovih pet odluka je Uredba o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19, kojom je, uz ostalo, definisano da je izvoznik privredno društvo koje je izvozom ostvarilo više od 30 posto prihoda. 

Korisnike sredstava je, na osnovu javnog poziva, izabrala je posebno formirana komisija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Vlada FBiH danas je donijela konačnu odluku o smanjenju cijene prirodnog gasa prema distributer-kompanijama za 8,5 posto i ta odluka stupa na snagu od 1. januara 2021. godine.

- Molba za sve distributer-kompanije je da taj iznos smanjenja prenesu na krajnje potrošače, to jest građane FBiH. Potrudili smo se da obećanje koje smo posljednji put dali ispunimo. Prikupili smo sva neophodna mišljenja i saglasnosti, te je danas Vlada jednoglasno podržala ovu aktivnost. Mi ćemo i dalje pratiti trendove, ako dođe eventualno do daljnjeg pada nabavne cijene prema BH Gasu uvozniku, svakako će resorno ministarstvo reagovati zajedno sa Federalnim ministarstvom trgovine jer je ovo sinhronizovana odluka Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH i Federalnog ministarstva trgovine – istakao je Džindić.