Sredstva se odobravaju u svrhu podrške zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID - 19.

Za realizaciju ove odluke Federalna vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo zdravstva, svako u okviru svoje nadležnosti, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose sa javnošću.