Novac je namijenjen za dodjelu jednokratne pomoći u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija, osobama koja pripadaju kategoriji branilačkih populacija. Imajući u vidu da je povećan broj pristiglih zahtjeva za troškove sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija, odobrena je unutrašnja preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Federacije BiH za 2021. godinu, te je iznos za ovaj transfer povećan za miliona KM.

Danas je izmjenjena i Odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca utvrđenog Budžetom FBiH za 2021.godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Izmjenom se iznos od 3.000.000 KM zamjenjuje sa iznosom od 4.500.000 KM.

Ova sredstva namijenjena su za pomoć u liječenju fizičkih osoba koja pripadaju kategoriji branilačkih populacija. Imajući u vidu da je povećan broj pristiglih zahtjeva za pomoć u liječenju pripadnika branilačkih populacija ovaj transfer je unutrašnjoj preraspodjeli sredstava povećan za 1.500.000 KM.