Blizu četiri miliona maraka isplatila je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine političkim strankama i koalicijama tokom 2018. godine, navodi se u finansijskom izvještaju o radu Federalne vlade koji je objavio Ured za reviziju institucija u FBiH.

Od ukupno 3.800.000 KM, najveći iznos dobila je Stranka demokratske akcije (SDA), i to 686.333 KM.

Slijedi Koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Dr. Ante Starčević i HSP Herceg Bosne, kojoj je iz budžeta Vlade FBiH isplaćeno ukupno 476.333 KM.

Socijaldemokratska partija BiH (SDP BiH) finansirana je iz budžeta Vlade u prošloj godini sa ukupno 431.333 KM, a Savez za bolju budućnost (SBB) je dobio 401.333 KM.

Navedeni transferi izvršeni su na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Za političke stranke i koalicije", koju je Vlada FBiH donijela 21. marta 2018. godine.

Međutim, kako se navodi u revizorskom izvještaju, ova sredstva nisu namjenski trošena niti je utvrđena svrha finansiranja političkih stranaka, s obzirom na to da stranke nisu dostavile odgovarajuće izvještaje o utrošku novca:

- Korisnici su dostavili iste, ali u različitim formama i u kojima su pored budžetom odobrenih sredstava uključena i sredstava iz ostalih izvora finansiranja, zbog čega je onemogućeno praćenje namjenskog utroška budžetskih sredstava po pojedinačnim programima političkih stranaka.

Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2018. godinu i Programom utroška sredstava "Tekućeg transfera - Za političke partije i koalicije", nije utvrđena svrha finansiranja istih, niti način izvještavanja. Osim Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2018. godinu, finansiranje političkih partija nema zakonski osnov za planiranje transfera. Izvještaji korisnika prihvataju se bez relevantne dokumentacije, zbog čega se ne može izvršiti ni adekvatan nadzor nad utroškom datih sredstava, kojim bi se smanjila mogućnosti zloupotreba i nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava – stoji u revizorskom izvještaju.