Data je saglasnost JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za šest radnika i to dvije medicinske sestre-tehničari, akušersko-ginekološka sestra-tehničar, laboratorijski tehničar, diplomirani inžinjer medicinske radiologije i jedan bravar.

Data je saglasnost JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo da izvrši prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog doktora medicine specijaliste mikrobiologije - Voditelja tima.

Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo data je saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme i to stručni saradnik za istraživanje tržišta na neodređeno vrijeme, viši referent za blagajničke poslove i viši referent - tehnički sekretar, na neodređeno vrijeme.

Data je saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme dva namještenika na poslove NK radnika - sudskog dostavljača-kurira u Kantonalni sud u Sarajevu.

I Kantonalno javno komunalno preduzeće Toplane - Sarajevo Sarajevo data je saglasnost za prijem u radni odnos voditelja odjela u Službi finansija.

Kantonalno javno komunalno preduzeće Pokop Sarajevo će po odobrenju Vlade zapošljavati devet radnika na neodređeno vrijeme i to koordinator, prodavač u cvjećari, pogrebnik - grobar šest izvršilaca te jednog upravnika radne jedinice hortikultura.

KJKP Vodovod i kanalizacija raspisivat će po odobrenju Vlade raspisati konkurs za prijem devet radnika na neodređeno vrijeme i to inžinjer u pripremi, šef IKT Odjeljenja za informacione tehnologije, projektant vodovodnog i kanalizacionog sistema - 2 izvršioca, inžinjer za vodovodnu mrežu i priključke - 2 izvršioca, referent za radne odnose, automehaničar i elektortehničar.

Vlada KS dala je saglasnost JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo da izvrši prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog ljekara specijaliste psihijatra VSS i jedne medicinske sestre - tehničar SSS, zatim JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo da izvrši prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog radiološkog tehničara i JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo da izvrši prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme osam medicinskih sestara - akušersko-ginekološki smjer i šest radnica na održavanju čistoće (higijeničarke).

I Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme i to šef odjeljenja za socijalnu zaštitu, dječiju zaštitu i zaštitu porodice sa djecom i stručni savjetnik za planiranje i izvršenje budžeta.