Također su zaduženi da pruže stručnu pomoć i daju saglasnost na finalno projektno rješenje za izolatorij.

Kako je navedeno, Vlada KS će osigurati potrebna sredstva u iznosu od milion KM za prvu fazu adaptacije i rekonstrukcije objekta bivšeg Armijskog centra, odnosno prizemlja ovog objekta, koji uključuje građevinsko-zanatske i instalaterske radove.

Na ovoj etaži objekta planiran je smještaj oko 40 bolničkih kreveta.

Stručni-tehnički nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju KS.