Tako je na dnevnom redu Prijedlog odluke o davanju sigurnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme ljekara specijaliste endokrinologije, dijabetologije u Javnu ustanovu Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš".

Također traži se saglasnost Vlade za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sedam radnika u JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS, kao i za prijem tri radnika u JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo i to ekonomiste, informatičara programera i jedne medicinske sestre.

I Ministarstvo saobraćaja KS na današnjoj sjednici, sudeći prema dnevnom redu, traži saglasnost za popunu tri radna mjesta putem javnog konkursa na neodređeno vrijeme.

Razmatrat će članovi Vlade danas i druge teme pa je tako na dnevnom redu između ostalog i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu.