Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Ivana Prvulović je, tokom obrazlaganja ove tačke dnevnog reda, navela da je razlog za donošenje predložene uredbe sadržan u opredjeljenju Vlade KS za ublažavanje socijalno-ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa, i to posebno onih koje pogađaju najosjetljivije kategorije našeg društva – porodice i djecu.

- Dopunom Uredbe propisuje se da pravo na subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama u iznosu od 100 posto cijene boravka ostvaruju i djeca čiji je jedan od roditelja umro od posljedica bolesti COVID – 19 - precizirala je ovom prilikom ministrica Prvulović.