Kolegij Vlade Livanjskog kantona podržao je izjavu koju su raniju potpisali gradonačelnik Livna i načelnici Drvara, Bosanskog Grahova, Glamoča, Kupresa i Tomislavgrada, u kojoj se odbacuje mogućnost izgradnje centara za prihvat migranatana na području ovog kantona.

- Livanjski kanton, odnosno općine Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč, Tomislavgrad, Kupres i Grad Livno, nemaju kapaciteta za smještaj migranata niti mogu ispuniti standarde prema međunarodnim zakonima, te kategorički odbacujemo mogućnost da bi ovaj prostor mogao biti prepoznat kao tranzitni prostor za kretanje migranata, a niti kao prostor njihovog privremenog boravka, kao i da se na prostoru Livanjskog kantona otvaraju bilo kakvi prihvatni centri za migrante - saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Livanjskog kantona.

Nekontrolisana migrantska kriza mora se staviti pod kontrolu institucija države BiH, a da bi se to postiglo državne institucije moraju ovoj krizi pristupiti daleko ozbiljnije jer će se samo na taj način otkloniti i zaštititi građane od uznemiravanja i potencijalnih opasnosti, a ujedno zaštititi i pravni poredak i ljudska prava migranata, poručili su iz Vlade HBŽ-a.